مطالب تگ شده با برچسب : باسکول دسته دوم

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "باسکول دسته دوم"

موارد موثر در عدم عملكرد صحيح باسكول

موارد موثر در عدم عملكرد صحيح باسكول

    موارد موثر در عدم عملكرد صحيح باسكول عدم رعايت و حفاظت لازم توسط فروشنده باسكول براي جلوگيري از آسيب ديدن كامل لودسل توسط جوندگان موذي 1-  خطا در توزين 2- توزين ناصحيح و تحميل هزينه هاي پنهان چند ميليون توماني به صاحب باسكول 3- نوسانات شديد وزن بر اثر رطوبت و در نهايت خرابي لودسل استفاده از جعبه تقسيم نامرغوب و غير استاندارد مقاومتي (پتانسيومتري) براي باسكول 1-  آسيب پذيري شديد در مقابل تغييرات دمايي ، سرما، گرما و رطوبت 2-  از كاليبره خارج شدن باسكول و توزين ناصحيح و ...

ادامه مطلب