ارتباط باسکول با کامپیوتر 

صفحه اصلی » مرکز آموزش » ارتباط باسکول با کامپیوتر 

ارتباط باسکول با کامپیوتر 

 

 

ارتباط باسکول با کامپیوتر

باسکول پند مدل PX 9000 قابل اتصال به کلید رایانه های شخصی سازگار با IBM می باشد این ارتباط از طریق درگاه سریال و مطابق استاندارد RS232 صورت می پذیرد ، جهت اتصال باسکول به کامپیوتر از طریق زیر عمل نمایید :

 

اتصال باسکول پند به کامپیوتر 

1 – باسکول پند و کامپیوتر را خاموش کنید .

2 – کابل درگاه سریال را به درگاه سریال باسکول و کامپیوتر وصل کنید .

3 – باسکولت را روشن نمایید .

 

حالت عادی 

ارسال اطلاعات در این وضعیت با کد BB ( هگزا دسیمال ) آغاز می گردد ، پس از آن سه بایت ( BYTE ) اطلاعات مربوط به وزن به صورت دسیمال قرار خواهد داشت . ( به شکل الف دقت نمایید )


start code                                       weight data bytes                                       decimal point code  decimale point byte

 BYTE4DD – Hex

 BYTE3 LSB

 BYTE2

 BYTE1 MSB

BB – Hex


شکل الف


مثال

وزن 22.150- به صورت BB  150   DD   03 ارسال می شود .

وزن 3198.0- به صورت BB   02   68   00   DD   01 ارسال می شود .


حالت منفی 

قالب کلی همانند حالت عادی می باشد با این تفاوت که بین اطلاعات اصلی مربوط به وزن و کد آغازین BB Hex از کد E0 ( هگزا دسیمال ) استفاده شده است . ( شکل ب )


start code                   negative sign code                        weight data bytes                    decimal point code  decimale point byte

 BYTE4

DD – Hex

 BYTE3 LSB

 BYTE2

 BYTE 1 MSB

 E0 -Hex

BB – Hex


شکل ب


مثال :

وزن 22.150- به صورت BB   E0   02   21   50   DD   03 ارسال می گردد .

وزن 3198.0- به صورت BB   03   19   80   DD   01 ارسال می گردد .


حالت سر ریز :

در این حالت اطلاعاتی مربوط به وزن وجود ندارد ، همچنین به جای کد میانی E0 که وضعیت معکوس را نشان می دهد ، F0 ( هگزا دسیمال ) ارسال می شود ( شکل ج )


start code                                          over fflow

F0 – HexBB – Hex

شکل ج


هنگامی که نمایشگر پیغام over را نشان می دهد این حالت رخ خواهد داد .


یاد آوری:

جهت تنظیم پارامتر های مورد نیاز به منظور برقراری ارتباط سریال اطلاعات جدول زیر را مورد استفاده قرار دهید :

ValParameter
 2400 Bps Baud Rate
 9000 Bps ( 9000 w ) Data Bits
8 Bits Data Bits
 1 BitStop Bits
NOParity

 

 

 

اتصال باسکول به پرینتر 

1 – چاپگر و باسکول را خاموش کنید .

2 – کابل رابط را بین چاپگر و درگاه مربوطه وصل نمایید .

3 – باسکول و چاپگر را روشن نمایید .

4 – کاغذ را در چاپگر قرار داده آنرا در حالت online بگذارید .

5 – در این مرحله باسکول آماده ی چاپ اطلاعات است ، کلید PRINT برای چاپ اطلاعات است ، در هر توزین ، کاربر می تواند با فشار این کلید اطلاعات وزن را روی کاغذ چاپگر دریافت نمایید .

در مورد نویسنده : پند الکترونیک
فروشگاه پند الکترونیک کارمانیا ، یکی از اولین مراکز ارائه و خدمات پس از فروش سیستم های توزین دیجیتال در استان کرمان بوده و همواره در خصوص ارائه سیستم های توزین خصوصا فروشگاهی در این استان پیشتاز بوده است.
یک نظر

    ارسال نظر

    یازده − 7 =