راه اندازی باسکول دیجیتال پند

صفحه اصلی » مرکز آموزش » راه اندازی باسکول دیجیتال پند

راه اندازی باسکول دیجیتال پند

 

 

راه اندازی باسکول دیجیتال پند

جهت راه اندازی باسکولت به ترتیب زیر عمل نمایید 

 

اجرای مراحل راه اندازی باسکول

1 – باسکول را تراز نمایید .

2 – اتصال بین رایانه یا چاپگر را با باسکول دیجیتال در صورت نیاز برقرار کنید .

3 – دو شاخه را به پریز برق شهری متصل کنید .

4 – با استفاده از کلید روشن – خاموش اصلی دستگاه را روشن نمایید دستگاه شروع به شمارش معکوس و انجام روال تست داخلی میکند ، پس از نمایش پیغام ready و 0.000 دستگاه آماده توزین می گردد .

5 – جهت وزن کشی عادی بار را روی کفه باسکول قرار دهید ، وزن آن بر حسب کیلو گرم روی صفحه نمایش داده می شود .

 

توجه کنید در صورتی که باری بیش از حد مجاز بر روی دستگاه قرار دهید روی نمایشگر پیغام over به معنای اضافه بار نمایش داده خواهد شد ، در این حالت هرچه سریعتر اضافه بار را از روی کفه بر دارید تا آسیبی به دستگاه وارد نشود .

6 – در صورتی که چند ساعت نیاز به استفاده از باسکول ندارید بهتر است با استفاده از کلید on/off دستگاه را خاموش کنید ، این کار باعث افزایش عمر باسکول فروشگاهی می شود ، جهت خاموش کردن کامل سیستم از کلید روشن و خاموش اصلی استفاده کنید .

7 – جهت وزن کشی کالا با ظرف ابتدا ظرف را روی کفه گذاشته و کلید Tare را فشار دهید ، پس از این عمل وزن 0.000 نشان داده می شود ، حال محتویات ظرف را داخل آن قرار داده و وزن کالا را ملاحظه کنید .

8 – یکی از پارامتر های باسکول فروشگاهی ، کفه خالی دستگاه به عنوان وزن صفر است ، این مقدار با روشن شدن دستگاه یا با 3 بار فشردن متوالی کلید tare تنظیم می گردد و وزن صفر نمایش داده می شود ، حداکثر بار قابل توزین توسط باسکول بر اساس وزن صفر تنظیم شده ، محاسبه می شود .

قابل به ذکر است وزن صفر نمی تواند از حد مجاز بیشتر باشد ، در اینصورت پیغام ERROR نمایش داده خواهد شد . با کم کردن وزن موجود بر روی کفه ، باسکول از حالت ERROR خارج می شود .

در مورد نویسنده : پند الکترونیک
فروشگاه پند الکترونیک کارمانیا ، یکی از اولین مراکز ارائه و خدمات پس از فروش سیستم های توزین دیجیتال در استان کرمان بوده و همواره در خصوص ارائه سیستم های توزین خصوصا فروشگاهی در این استان پیشتاز بوده است.

ارسال نظر

14 − 12 =