قابلیت های باسکول پند

صفحه اصلی » مرکز آموزش » قابلیت های باسکول پند

قابلیت های باسکول پند

 

قابلیت های باسکول پند

 

1 – ذخیره ی مجموع توزین ها

این باسکول قابلیت ذخیره و جمع مقادیر وزنی در چند نوبت توزین را دارا می باشد ، در این مدل دو کلید PRINT و TOTAL که در سمت چپ نمایشگر باسکول قرار دارند برای این منظور ایجاد شده است .

در هر بار وزن کشی این امکان وجود دارد که علاوه بر نمایش وزن توزین شده فعلی ، وزن مجموع توزین های قبلی نمایش داده شود و کل اطلاعات مربوط به توزین شامل ردیف ، وزن و وزن کل چاپ شود ، در زیر ترتیب و چگونگی عملیات فوق توضیح داده شده است :

1 – 1 : دستگاه را به چاپگر متصل کنید .

2 – 1 : بار را روی کفه ی باسکول دیجیتال قرار داده تا وزن آن نشان داده شود .

3 – 1 : به منظور اینکه وزن قطعی را با سایر وزن های قبلی جمع کنید و در مجموع آنها را تحت نام وزن کل به همراه وزن فعلی چاپ نمایید کافی است کلید print را بزنید ، در صورتیکه بخواهید وزن فعلی با سایر وزن ها جمع نشود و چاپ آن را نداشته باشید کافی است بدون زدن کلید بار جدید را روی کفه ی توزین قرار دهید .

4 – 1 : با فشردن دکمه ی print پیغام add و بعد از چند ثانیه ، وزن کل روی نمایشگر باسکول نشان داده می شود و اطلاعات مربوط به وزن چاپ می شوند و پس از آن نمایشگر به توزین فعلی بر می گردد .

5 – 1 : کلید total را جهت پاک کردن حافظه وزن مجموع و یا مشاهده مقدار آن فشار دهید ، در این صورت اگر وزن مجموع صفر نباشد ، نمایشگر پیغام total و سپس برای چند ثانیه وزن مجموع را نشان می دهد و بر روی چاپگر پیغام زیر چاپ می شود :

TOTAL WEIGHT : 250 KG

6 – 1 : پس از عملیات فوق سیستم آماده ی پاک نمودن حافظه مجموع با تایید شما می گردد پیغام CLEAR روی نمایشگر قرار می گیرد ، اگر شما کلید CLEAR را فشار دهید پیغام YES ظاهر شده حافظه مجموع پاک می شود و به حالت توزین باز می گردد .

نکته : در صورتیکه در پاسخ به پیغام CLEAR تا 5 ثانیه کلید فشار داده نشود ، باسکول آن را عدم تایید محسوب کرده ، بدون پاک کردن حافظه به حالت توزین باز می گردد .

7 – 1 : پس از پاک کردن حافظه ی باسکول ، در اولین توزین ، عناوزن مربوط به توزین دوباره چاپ شده ، شماره ردیف توزین یک می شود .

 

توجه کنید : در صورتیکه هنگام فشردن کلید PRINT مقدار وزن مجموع از مقدار مشخص شده در برگه مشخصات فنی بیشتر شود ، پیغام FULL روی نمایشگر ظاهر و سیستم آماده پاک کردن حافظه مجموع با تایید شما می شود .

یاد آوری 

از کلید CLEAR هنگام توزین برای ثابت شدن وزن نمایش داده شده استفاده کنید ، جهت خارج شدن از حالت نمایش ثابت وزن دوباره کلید CLEAR را بزنید .

در مورد نویسنده : پند الکترونیک
فروشگاه پند الکترونیک کارمانیا ، یکی از اولین مراکز ارائه و خدمات پس از فروش سیستم های توزین دیجیتال در استان کرمان بوده و همواره در خصوص ارائه سیستم های توزین خصوصا فروشگاهی در این استان پیشتاز بوده است.

ارسال نظر

شانزده − سه =