وضعیت کاری دستگاه دارای کلید خودکار وزنی

صفحه اصلی » مرکز آموزش » وضعیت کاری دستگاه دارای کلید خودکار وزنی

 وضعیت کاری دستگاه دارای کلید خودکار وزنی

 

 

وضعیت کاری دستگاه دارای کلید خودکار وزنی

 

دستگاه در دو حالت manual و auto عمل می کند ، نحوه کارکد در هر یک از دو حالت و چگونگی تنظیم حالت کارکرد در زیر توضیح داده می شود .

 حالت auto

پس از روشن کردن باسکول و پایان شمارش معکوس ، نمایشگر وزن صفر را نشان می دهد ، پس از 1 ثانیه همه کلید های خودکار روشن خواهند شد .

1- با افزایش یافتن وزن روی کفه و مساوی شدن این وزن با وزن حدی (1) : کلید خود کار اول خاموش میشود .

2- با افزایش دوباره وزن و مساوی شدن این با وزن حدی (2) : کلید خود کار دوم نیز خاموش میشود .

3- با افزایش دوباره وزن به همین ترتیب : کلید های خودکار سوم و چهارم خاموش می شوند ، جهت فعال کردن مجدد این کلید ها ، می بایست وزن روی کفه را کاهش داد به طوری که وزن نمایش داده شده ، مساوی یا کمتر از حد وزنی فعال شدن مجدد کلید های خودکار باشد در این صورت پس از یک ثانیه ، دوباره هر چهار کلید خودکار فعال خواهد شد .

حد وزنی فعال شدن مجدد کلید های خود کار ، برابر وزنی است که می خواهید دستگاه بدون توجه به آن ، کلید های خود کار را مجددا فعال کند .

 

حالت manual 

پس از روشن کردن باسکول ، کلید های خودکار خاموش هستند و تنها هنگامی می توانند روشن شوند که وزن روی کفه از وزن های حدی تنظیم شده کمتر باشد .

هر چهار کلید خودکار با فشار دادن کلید start روشن می شوند .

1- با افزایش وزن روی کفه و مساوی شدن این وزن با وزن حدی (1) : کلید خودکار اول خاموش می شود .

2- با افزایش یافتن دوباره وزن و مساوی شدن این وزن با وزن حدی (2) : کلید خودکار دوم خاموش می شود .

3- با افزایش دوباره وزن به همین ترتیب : کلید های خود کار سوم و چهارم نیز خاموش می شوند ، جهت فعال نمودن مجدد این کلید ها ، باید وزن روی کفه را کاهش داد به طوری که از وزن های حدی (1) و (2) و (3) و (4) کمتر شود ، سپس کلید start را فشار دهید .

در هنگاه فعال بودن کلید های خود کار ، اگر به هر دلیلی لازم بود که کلید های خود کار خاموش شوند ، می توانید از کلید start استفاده نمایید ، فشار این کلید در هنگام فعال بودن کلید های خود کار ، موجب خاموش شدن آنها می گردد .

در مورد نویسنده : پند الکترونیک
فروشگاه پند الکترونیک کارمانیا ، یکی از اولین مراکز ارائه و خدمات پس از فروش سیستم های توزین دیجیتال در استان کرمان بوده و همواره در خصوص ارائه سیستم های توزین خصوصا فروشگاهی در این استان پیشتاز بوده است.

ارسال نظر

پنج + سیزده =